28.juni - 30. juni 2018 på Ørnes

Kulturpris til revyfestivalen

Når vi i vinter har brettet ermene opp for en ny stor-dugnad og revyfest, har det gitt ekstra motivasjon med den store og hyggelige pris-overraskelsen på slutten av fjoråret. Nord-Norsk Revyfestival ble i desember nemlig tildelt Meløy kommunes kulturpris for 2015! 

- Det var en god anerkjennelse å få fra vertskommunen vår, sa festivalsjef Anita Seljeseth til lokalavisa Framtia, der avisutklippet under er hentet. 
- Det er veldig mange mennesker som har jobbet mye over mange år som har fått den, ikke bare oss som tok imot den. Det er alle de som har jobbet frivillig som har klart å opprettholde festivalen, og vi setter alle pris på utmerkelsen, sa Anita.
Nord-Norsk Revyfestival fikk kulturprisen fra Meløy kommune. Fra venstre (skjult) ordfører Sigurd Stormo, Anita Seljeseth, Lindor Lorentzen og Stein Harald Engen.

kulturpris klipp   


 

Samarbeidspartnere:


 

Norsk Revy logo

 

 

 

HATS Logo payoff    

 

logo

 

 

 

Logo NFK CMYK

 

 

an logo1 CMYK 

 

nordlys

 

 

 

Uten navn 2